Montáž drevených parkiet

Návod na montáž 

Všeobecne:  

Drevené parkety je nutné rozbaľovať z balíkov a ochrannej fólie tesne pred kladením na podlahu. 

Parkety sa montujú pri izbovej teplote 18 – 22 ºC s relatívnou vlhkosťou 45 – 60 % 

Podklad pod parkety musí byť vodorovný a pevný . Nerovnosť nesmie prekročíť pri meranej dĺžke 2 m odchýlku 2 mm a podklad pod parkety musí dosahovať maximálnu vlhkosť 2,5 %. 

Lepenie celoplošne k podkladu: 

Prekontroluje sa rovnosť podkladového betónu, jeho  vlhkosť a relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti.  

Na vymeranom priestore sa nanesie lepidlo na podlahu, do ktorého sa vkladajú parkety vo vzdialenosti asi 10 mm od steny. 

Začína sa zakladať prvý rad pri stene na exponovanom mieste alebo zo stredu miestnosti. 

Po založení prvého radu sa prekontroluje jeho správne založenie, priamočiarosť. Parkety sa fixujú kliníkmi, pri poslednom rade sa dobíjajú parkety dobíjakom a taktiež sa klinujú. 

Z parkiet je potrebné ihneď odstrániť prípadne nečistoty, zvyšky lepidla špeciálnymi prípravkami na to určenými. 

Po vytvrdnutí lepidla sa prevedie olištovanie po obvode miestnosti.  

Lepenie na podlahové kúrenie: 

Podlaha musí byť na podlahovom kúrení inštalovaná veľmi profesionálne a montér je vždy zodpovedný vykonať starostlivo kontrolu podkladu a uistiť sa, že všetky pracovné postupy odporúčané výrobcom boli dodržané. Nižšie uvedené inštrukcie samozrejme nemôžu byť považované za dôkladné a kvôli rozmanitosti podlahových kúrení je pri posudzovaní podkladu nutný subjektívny prístup. Preto sú vždy za postup montáže na podlahové kúrenie zodpovední pracovníci montážnej firmy. V prípade akýchkoľvek pochybností, môžete detailnú správu o Vašom podlahovom kúrení zaslať na technický úsek spoločnosti Smart Facilities s.r.o. a navrhne postup a vhodný materiál pre montáž podlahy.  

Základné inštrukcie pre starostlivú kontrolu podkladu 

Rozvodné trubice musia byť pokryté minimálne 30 mm hrubou betónovou vrstvou. 

Starostlivá a profesionálna príprava a montáž podkladu  ( musí byť optimálnej hustoty, nesmie mať trhliny alebo sa mrviť ) je dôležitá pre zabezpečenie kvality všetkých typov podláh. 

Vlhkosť podkladu je potrebné pred montážou určiť meraním CM prístrojom: pri betónovom podklade nesmie byť vlhkosť vyššia ako 2,3 %, pri podlahovom kúrení nesmie hodnota presiahnuť 1,5 % 

Pri anhydritovom podklade je optimálna vlhkosť 0,5% , pri podlahovom kúrení 0,3% 

Potom, ako podklad dosiahne v zásade svoju finálnu konzistenciu, podlahové kúrenie sa musí uviesť do prevádzky na minimálne 14 dní. Adekvátne nastavenie teploty predstavuje 2/3 z maximálnej nastaviteľnej teploty. V strede prehrievacieho procesu sa musí teplota zvýšiť na maximum a ponechať v tejto polohe minimálne 2 dni. Dva dni pred inštalovaním parkiet sa musí podlahovú kúrenie úplne vypnúť alebo stiahnuť teplotu na úroveň vonkajšej teploty až pokiaľ sa teplota podkladu nezníži na 20 °C. V prípade povrchovo upravených parkiet je najvhodnejšie po položení parkiet uviesť podlahové kúrenie do prevádzky postupne  

( cca 5ºC za deň). 

V prípade povrchovo neupravených parkiet sprevádzkovať podlahové kúrenie 1 – 2  dni po nátere. 

Dilatačné špáry v podklade musia byť v miestnostiach väčšej výmery vyplnené polyesterovou vložkou, epoxidovou živicou alebo podobným materiálom. Rozťažné spoje z konštrukcie alebo dilatačné špáry musia byť bezpodmienečne zhodnotené špecialistom pre podlahové kúrenie.  

Všeobecným pravidlom je, že hodnota odporu prestupu tepla pri podlahe ( ktorá nesmie byť v žiadnom prípade použitá v miestnosti s vysokou vlhkosťou pred inštalovaním) nesmie prekročiť hodnotu 0,17 m2K/W. Drevené parkety na podlahové vykurovanie dosahujú ideálnu hodnotu odporu prestupu tepla, medzi 0,07 a 0,13 m2K/W, závisiacu od  jednotlivého druhu parkety. 

Pre montáž musia byť použité len kvalitné lepidlá a spojovacie materiály vyvinuté pre podlahové  

kúrenie. 

Teplota nášľapnej vrstvy parkety nesmie presiahnuť 26ºC (z fyzikálnych dôvodov) 

Aby sa predišlo nežiaducim prejavom – sťahovaniu, vydúvaniu a iným zmenám vzhľadu a kvality je nutné udržiavať v miestnosti relatívnu vlhkosť 55 – 65%. Okrem toho, používanie zvlhčovačov vzduchu má priaznivé účinky na zdravotný a udržanie duševnej pohody obyvateľov a preto sa ich používanie odporúča počas obdobia kúrenia. 

Všeobecné poznámky 

Počas akumulácie tepla nesmú byť na podlahe položené žiadne koberce s izolačnými účinkami. 

Podlahové kúrenie zvyčajne vyvíja v masívnom dreve trochu viac pohybu a vytváranie prasklín počas vykurovacieho obdobia je prirodzeným javom, pokiaľ sa do okolitého ovzdušia nedostáva potrebná vlhkosť. 

Uvedené odporúčané hodnoty teplôt a vlhkosti sú všeobecne platné pre nami dodávané a inštalované parkety. 

Tieto odporúčania sa môžu v iných štátoch trochu líšiť. 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.